Transmisja TV
Czytaj więcej

O konferencji.


"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi." Jan Paweł II

Konferencja pt."Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" odbędzie się w dniu 13 maja 2017r. w Arenie Toruń.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę kościoła, leśnictwa oraz łowiectwa w rozwój polskiej wsi. Wsi, która jest matecznikiem polskości, patriotyzmu oraz siły narodu polskiego.

Program Konferencji.


1100

Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Edwarda Janiaka. Homilię wygłosi J.E. Ks. Bp. Antoni Pacyfik Dydycz

1215

Otwarcie konferencji – Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, prof. dr hab. Jan Szyszko

1245

„Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

1305

„Kościół i przyroda – Wolność artystyczna czy działania z premedytacją” – Temida Stankiewicz Podhorecka

1320

„Rola wsi w walce o Polskę” – dr Mirosław Sulej

1335

„Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne” – Wojciech Włodarczyk

1350

„Leśnictwo dla polskiej wsi” – dr Konrad Tomaszewski

1405

„Łowiectwo dla polskiej wsi” – prof. dr hab. Wanda Olech - Piasecka

1420

„Polskie łowiectwo dla ochrony przyrody – dziedzictwo kulturowe” – prof. dr hab. Roman Dziedzic

1435

„Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego” – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

1455

Podsumowanie

Referaty.


ks. prof. dr hab.

Tadeusz Guz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

„Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew”

Temida Stankiewicz-Podhorecka

Nasz Dziennik

„Kościół i przyroda – wolność artystyczna czy działania z premedytacją?”

dr Mirosław Sulej

Historyk

„Rola wsi w walce o Polskę”

Wojciech Włodarczyk

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność Województwa Małopolskiego

„Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne”

dr Konrad Tomaszewski

Lasy Państwowe

„Leśnictwo dla polskiej wsi”

prof. dr hab.

Wanda Olech - Piasecka

Polski Związek Łowiecki

„Łowiectwo dla polskiej wsi”

prof. dr hab.

Roman Dziedzic

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

„Polskie łowiectwo dla ochrony przyrody – dziedzictwo kulturowe”

prof. dr hab.

Grzegorz Kucharczyk

Historyk

„Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego”

Transmisja na żywo.


Organizatorzy.


Ministerstwo Środowiska,
Instytut im. Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”
oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz NSZZ RI „Solidarność”

Ministerstwo Środowiska

Minister Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych...

Czytaj więcej

Instytut im. Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”

Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” powołany został w grudniu 2016 roku. Stanowi on rozwinięcie realizowanego przez Fundację Lux Veritatis projektu Centrum Polonia in Tertio Millenio (Centrum Polska w Trzecim Tysiącleciu) w Toruniu...

Czytaj więcej

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej została założona w 2001 r. przez o. dra Tadeusza Rydzyka CSsR. Jej misją jest służba człowiekowi i wspieranie go w zdobywaniu doświadczenia oraz świadomości społeczno-kulturowej. Hasło Uczelni – „Fides, Ratio et Patria”...

Czytaj więcej

Patronat Medialny.


Kontakt.


Miejsce

Hala Arena Toruń
ul. gen. J. Bema 73-89
Toruń

Osoba do kontaktu:

Paweł Pliszka - Ministerstwo Środowiska
tel. 22 36 92 874
e-mail: pawel.pliszka@mos.gov.pl